Firma

Zapraszamy do współpracy!

Wiele lat doświadczenia.

Pracownia projektowa powstała w 1989 roku. Szef Zespołu mgr inż. arch. Piotr Brychcy posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie architektury i konstrukcji, rzeczoznawstwa sanitarnego i ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe.

Od 1989 roku w pracowni zaprojektowano i powstało kilkaset różnorodnych obiektów. Ideą pracy projektowej jest każdorazowo indywidualne podejście do klienta, terminowość oraz uwzględnienie kosztów realizacji.

Nasz zespół składa się z czterech projektantów z wieloletnim doświadczeniem i uprawnieniami projektowymi.

Podczas projektowania współpracujemy i uzgadniamy dokumentacje w niezbędnym zakresie z doświadczonymi rzeczoznawcami.

mgr inż. arch. Piotr Brychcy

Szef zespołu i właściciel firmy

mgr inż. Stanisław Majka

Konstruktor

inż. Tomasz Nowak

Instalacje sanitarne

mgr inż. Joanna Orwat-Jankowiak

Obiekty zabytkowe

Michał Brychcy

Asystent projektant

Oferta

Zakres usług obejmuje wszystkie czynności formalno–prawne związane z budową, od zamiaru budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, bez konieczności fatygowania się po urzędach.

Indywidualne projekty wielobranżowe obiektów

Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, termomodernizacje istniejących budynków

Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynków

Adaptacja projektów gotowych

Podziały lokali i budynków

Projekty instalacji sanitarnych

Nadzór inwestorski nad realizacją obiektów

Kierownictwo budowy

Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ślepych, ofertowych

Przeglądy okresowe budynków i prowadzenie książki obiektu budowlanego

Uzgodnienie dokumentacji w zakresie rozwiązań sanitarnych

Wyślij nam wiadomość

Formularz kontaktowy